Aktuální termíny kurzů na rok 2020

Kurzy pro auditory a manažery

Termíny

Cena

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 - Jak provádět interní audity integrovaných systémů

11.3.2020

5.5.2020

8 450 Kč

Seznámení s novou normou ISO 45001:2018

30.3.2020

4 350 Kč

Manažer kvality - ISO 9001:2015

26.3.2020

3.6.2020

4 350 Kč

ČSN ISO/IEC 27001:2014 - Seznámení s požadavky normy o bezpečnosti informací

22.9.2020

4 350 Kč

ISO 9001:2015 - Interní auditor

26.3.2020

3.6.2020

8 450 Kč

ISO 45001:2018 - Systémy řízení BOZP

30.3.2020

8 450 Kč

ČSN ISO/IEC 27001:2014 - Interní auditor bezpečnosti informací

22.9.2020

8 450 Kč

ISO 50001 – INTERNÍ AUDITOR EnMS

20.4.2020

8 450 Kč

ISO 14001:2015 - Interní auditor

27.4.2020

8 450 Kč

ISO 14001:2015 - Seznámení s požadavky

27.4.2020

4 350 Kč

ISO 20000 - Jak provádět interní audity systému managementu služeb IT

25.5.2020

8 450 Kč

ISO 20000 - Seznámení se základy systému managementu služeb IT

25.5.2020

4 350 Kč